Фиш Инвест ООД е водеща компания в производството на сладководни аквакултури, като основната дейност е производство на дъгова пъстърва, шаран и есетра за черен хайвер. С увеличаването на производството и видовете отглеждана риба, фирмата се превърна във водещ производител на сладководна аквакултура в региона.  Производствената дейност се осъществява в гр. Монтана, а търговският отдел е ситуиран в София.

пъстървово стопанство
tab1
шараново стопанство
tab2
есетрово стопанство
tab3
преработка на риба
tab4
© - FISH INVEST Ltd - 2018