За да задоволи нуждите на своите клиенти Фиш Инвест ООД  изгради цех за първична преработка на риба.

В цеха се влага основно суровина от собственото производство на дъгова пъстърва, сьомгова пъстърва, шаран, толстолоб, бял амур, есетрови риби и европейски сом.

Фирмата разполага с една от най-съвременните машини за почистване на риба, произведена от датската фирма KROMA. Оборудването дава възможност на Фиш Инвест ООД  да предлага на своите клиенти един нетрадиционен, но набиращ все по-голяма популярност продукт, като машинно чистена дъгова пъстърва с хриле.

Инсталираната поточна линия, в която е вградена машината за почистване, позволява бърз и качествен процес по преработката на суровина, като линията е изцяло автоматизирана и без човешка намеса, което гарантира на клиентите на Фиш Инвест ООД  запазване качествата на продукта и добър търговски вид.

Фиш Инвест ООД  предлага на своите клиенти чистена пъстърва без хриле под лед, чистена пъстърва с хриле под лед , цяла пъстърва под лед, шаран под лед. Опаковките, в които се предлага са обортни пластмасови каси, както и стиропорени кутии за еднократна употреба.

Целият процес по преработката се осъществява под постоянен контрол, спазвайки наложилите се добри производствени практики.

Фирмата разполага със собствени хладилни транспортни средства, като така осигурява и доставки до обектите на своите клиенти.

  ПЪСТЪРВОВО СТОПАНСТВО

  Производство на зарибителен материал от дъгова пъстърва

  ШАРАНОВО СТОПАНСТВО

  Производство на зарибителен материал

  ЕСЕТРОВО СТОПАНСТВО

  Есетра за консумаци Черен хайвер

  © - FISH INVEST Ltd - 2018