Фиш Инвест ООД е водеща компания в производството на сладководни аквакултури, като основната дейност е производство на дъгова пъстърва, шаран и есетра за черен хайвер. С увеличаването на производството и видовете отглеждана риба, фирмата се превърна във водещ производител на сладководна аквакултура в региона.  Производствената дейност се осъществява в гр. Монтана, а търговският отдел е ситуиран в София.

Фиш Инвест ООД разполага с модерна садкова база в яз. Огоста, където се отглежда шаран за консумация и есетра за черен хайвер, като в зимните месеци, когато условията са подходящи се отглежда и дъгова пъстърва. Фирмата притежава и няколко язовира за производство на зарибителен материал от шаранови видове и бяла риба.

Фиш Инвест ООД разполага също и с модерно пъстървово проточно стопанство в гр. Монтана, където се осъществява основната част от производството на дъгова пъстърва, като то е разделено на три части – люпилня, предугоителен комплекс и угоителна част. В стопанството са инсталирани най-модерните мощности за осигуряване на необходима среда за чисто и екологично производство.

Фиш Инвест ООД изгради и преработвателна мощност по най-високи стандарти, с което цели разнообразяване на предлаганите продукти и отговаряне на най-високите изисквания на своите клиенти. Основните пазари на фирмата са в България и в страните от Балканския полуостров.

Фиш Инвест ООД е в сектор аквакултура от 1998 г, като в първите години компанията основно залага на традиционно отглеждане на шаранови видове в язовири. Постепенно тази дейност се доразвива с изграждането на модерна садкова база в яз. Огоста през 2013 г. по „Мярка 2.1 Производствени инвестиции в аквакултурата“ от ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР РИБАРСТВО 2007-2013 г“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РИБАРСТВО, като се изграждат 100 бр. садки за отглеждане на шаранови видове. В същия период Фиш Инвест ООД започва изграждането на модерно пълносистемно стопанство със затворен цикъл за производство на дъгова пъстърва, като се изгражда люпилня, предугоителен комплекс и угоителен комплекс от две части. През годините садковата база се разраства, като броя на садките е увеличен с 50 бр., тъй като започва формирането на стада от есетри за производство на черен хайвер.

В периода 2013-2017 г. отглежданите количества от основните три вида риба, които произвежда фирмата се увеличават всяка година, като към настоящия момент Фиш Инвест ООД има годишно производство около 1000 т дъгова пъстърва, 700 т шаран за консумация и 300 т зарибител от шаран и нарастваща биомаса от есетра за черен хайвер.

Поради нарастналите количества произведена риба през 2017 г. Фиш Инвест ООД изгради и модерно преработвателно предприятие за обработка на отглежданите видове, като фирмата закупи най-модерната машина за чистене на риба, с коята цели висок капацитет и ненадминато качество.  Направени бяха и много големи инвестиции в модерни системи за подобряване на средата за живот на отглежданите видове, с цел постигане на производство, което не употребява дезинфекционни препарати и лекарства и е максимално близко до екологичното производство.

Всички използвани суровини за производството са предварително селектирани и са снабдени със сертификати за качество, като така се гарантира чистота и качество на предлаганите продукти.

Нашата цел е повишаването на потреблението на риба в България, чрез предлагането на висококачествени продукти, отгледани и преработени в съответствие с най-високите стандарти за качество и същевременно отличаващи се с неповторим вкус.

 

    © - FISH INVEST Ltd - 2018