Завършен проект

       

ФИШ ИНВЕСТ УСПЕШНО РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ ПО

ПРОГРАМА: МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014 – 2020 BG14MFOP001-2.002„Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ Сектор Малки проекти“ПРОЕКТ И ГЛАВНА ЦЕЛ:

BG14MFOP001-2.002-0001: ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ФИШ ИНВЕСТ“

НАЧАЛО: 28.07.2017 Г.                 КРАЙ: 28.10.2017Г.

ОБЩА СТОЙНОСТ: 97 583,10.ЛВ.,

РАЗМЕР НА БРУТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:

48 791,55 ЛВ.

По проекта са доставени 5 броя двигатели за лодки и машина за сортиране на риба.