Пъстърва за консумация

Фиш Инвест ООД е един от най-големите производители на дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) в региона с годишно производство от над  1000 т. Пъстървата се отглежда в модерна база от проточен тип като производствената част  е разделена на люпилня …

Прочети повече

Производство на зарибителен материал от дъгова пъстърва

Фиш Инвест ООД разполага с изградена модерна люпилня за производство на зарибителен материал, като основно тя работи за осигуряването на годишното производство на консумативна риба на компанията, но тъй като капацитета на люпилнята е голям и е снабдена с най-модерни технологии като UV-стерилизация на водата ….

Прочети повече
© - FISH INVEST Ltd - 2018