Фиш Инвест ООД е един от най-големите производители на дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) в региона с годишно производство от над  1000 т. Пъстървата се отглежда в модерна база от проточен тип като производствената част  е разделена на люпилня, предугоително стопанство и угоително стопанство. Използват се най-модерни технологии като UV-стерилизация на водата и озониране, за да се подсигури възможно най-добра среда за живот на рибите и да се изключи използването на препарати за дезинфекция и лекарства. Част от производството на пъстърва се осъществява и в садковата база на компанията в яз. Огоста.

Използваните фуражи от стадий захранване на малката рибка до консумативен размер са най-висококачествените екструдирани фуражи на най-големите производители в световен мащаб, като притежаваме сертификати за тяхното качество и липса на ГМО компоненти.

Целта на производството е да се осигури уникална, чиста и близка до природата среда, като модерните технологии ни позволяват да не използваме никакви препарати за дезинфекция и лекарства, с което се отличаваме от другите производители в региона.

  ПЪСТЪРВОВО СТОПАНСТВО

  Производство на зарибителен материал от дъгова пъстърва

  ШАРАНОВО СТОПАНСТВО

  Производство на зарибителен материал

  ЕСЕТРОВО СТОПАНСТВО

  Есетра за консумаци Черен хайвер

  © - FISH INVEST Ltd - 2018