Фиш Инвест ООД е един от най-големите производители на зарибителен материал от шаран в региона с годишно производство от над  300 т. Компанията предлага еднолетен зарибителен материал изцяло сортиран в грамажни коридори:

  • 50 – 100 гр.
  • 100 – 200 гр.
  • 200 – 300 гр.
  • 300 – 400 гр.
  • 400 – 500 гр.
  • 500 – 700 гр.

Зарибителният материал е с много добър здравословен статус и изключителен темп на нарастване, като правилната и точна сортировка, която предлагаме спомага за доброто и бързото  угояване на закупените риби.

От сладководните видове риба освен зарибителен материал от шаран и дъгова пъстърва предлагаме също и :

  • зарибителен материал толстолоб (Aristhichthys nobilis)
  • зарибителен материал бял амур (Ctenopharyngodon idella)
  • зарибителен материал лин (Tinca tinca)
  • зарибителен материал бяла риба (Sander lucioperca)
ПЪСТЪРВОВО СТОПАНСТВО

Производство на зарибителен материал от дъгова пъстърва

ШАРАНОВО СТОПАНСТВО

Производство на зарибителен материал

ЕСЕТРОВО СТОПАНСТВО

Есетра за консумаци Черен хайвер

© - FISH INVEST Ltd - 2018