Фиш Инвест ООД разполага с изградена модерна люпилня за производство на зарибителен материал, като основно тя работи за осигуряването на годишното производство на консумативна риба на компанията, но тъй като капацитета на люпилнята е голям и е снабдена с най-модерни технологии като UV-стерилизация на водата и озониране осигуряваме и свободни количества зарибителен материал за продажба. Хайверът, с който работим е висококачествен, снабден с всички сертификати за здравен статус и липса на заболявания и се характеризира с бърз темп на нарастване. В хода на производството в годините се спряхме на конкретен производител на хайвер, тъй като от почти всички производители на хайвер, с които сме работили този се характеризира с най-бърз темп на нарастване във всички стадии до консумативна риба и с много добър здравословен статус.

  ПЪСТЪРВОВО СТОПАНСТВО

  Производство на зарибителен материал от дъгова пъстърва

  ШАРАНОВО СТОПАНСТВО

  Производство на зарибителен материал

  ЕСЕТРОВО СТОПАНСТВО

  Есетра за консумаци Черен хайвер

  © - FISH INVEST Ltd - 2018