Фиш Инвест ООД  отглежда есетрови риби в садковата база в яз. Огоста. Основната цел на производството в есетровото стопанство е създаване на поколения есетрови риби с цел продажба на черен хайвер. В стопанството се отглежда руска есетра (Acipenser gueldenstaedtii), сибирска есетра (Acipenser baerii), хибрид между руска и сибирска есетра и чига (Acipenser ruthenus). В процеса на формиране на стадо от женски риби за производството на черен хайвер се отделят мъжките екземпляри на ранен стадий и се отглеждат като есетра за консумация, като предлаганите риби са с  изключително качество на месото и са в размер между 3-7 кг. Очакваната биомаса в стопанството към 2019 г. е около 500 т есетра от всички видове.

  ПЪСТЪРВОВО СТОПАНСТВО

  Производство на зарибителен материал от дъгова пъстърва

  ШАРАНОВО СТОПАНСТВО

  Производство на зарибителен материал

  ЕСЕТРОВО СТОПАНСТВО

  Есетра за консумаци Черен хайвер

  © - FISH INVEST Ltd - 2018